İş Örneklerimiz

Burada Herkes İçin İyilik Var, Sağlık Var.

http://www.yubai.com.tr/wp-content/uploads/2017/08/yeşilay-logo-320x240.jpg
Yeşilay

Asırlık bir mücadelenin iyilik ve sağlık dolu yeni marka stratejilerini netleştirdik. Organizasyon ve operasyon marka ayrımları gerçekleştirerek Yeşilay markasını yeniden yorumladık ve konumlandırdık.


Marka görsel dünyasının özgün stratejilerimize uygun standardizasyonunu koordine ettik. Daha estetik, daha sade, daha faydalı ve anlamlı bir Yeşilay inşa ettik. Yeşilay iyilik ve sağlık dolu…
Arka Plan

Toplumun ve gençlerin beden ve ruh sağlığına karşı bağımlılıklarla mücadele amacıyla kurulan Yeşilay’ın ilgi ve faaliyet alanları gittikçe artmaktaydı. Yenidünyanın getirdiği yenilikler, bağımlılık bakış açısı, algılar ve bunların yönetilmesine dair geliştirilen araçlar ise gittikçe etkinliğini yitirmekteydi. Daha sağlıklı ve farkındalık derecesi daha yüksek bir toplum amacıyla ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerine devam eden Yeşilay,  1920’den günümüze kadar sahip olduğu imaj / algı / kurumsal iletişim çalışmalarını yenilemek istedi.

Yaklaşımımız

İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı birer birey olarak hayatlarına devam etmesini ve topluma faydalı olmayı amaçlayan Yeşilay için; etkin olmayan / yaşlı bir cemiyet algısı ağır basmaktaydı. Zamana uygun bir markada bulunması gereken “güncelliğin, özgüven ve gençlik vurgusu”nun Yeşilay markasında da olması gerektiğini fark ettik. Yaptığımız araştırmalar da bu vizyonla daha dikkat çekici ve insanlığa karşı faydası net anlaşılan bir marka dünyası ve ruhu yaratılması gerektiğini desteklemekteydi. Daha etkin ve işbirlikçi bir Yeşilay marka inşası için hem operasyon, hem de organizasyonlarında tüm marka birimlerini / gönüllülerini sürece dahil edecek yaratıcı fikirler geliştirdik. İyiliğimizi düşünen ve insanlığın sağlık farkındalığını arttıran marka özünü marka kimliğine ve kişiliğine yansıtmak için kurum yöneticileri ve reklam ajansı ile birlikte çalıştık.

Çözüm

Yubai, insanlığa faydalı hizmetler sunan sivil toplum kuruluşları kategorisini derin ve detaylı analiz ederek; Yeşilay için sosyal markalama modellerine yeni bir bakış açısı kattı. Hem basit ve etkili stratejiler, hem de bu stratejilere uygun geçici ve yeniden tasarlanabilecek taktik metotlar oluşturdu. Daima genç kalacak, her zaman – herkes için ve her yerde etkinliğini sürdürecek kurumsal bir marka aklı yarattı. Markalaşma yol haritasına uygun ve aidiyet duygusunu pekiştirecek etkinlik önermeleri oluşturdu. Her bir bağımlılık türü için modern mesajlaşma temaları oluşturdu. Tüm Yeşilay kurum görsel kimliği, saha ve şube teşkilatlarının markalama modelleri ekiplerle birlikte netleştirildi. Yeşilay bu stratejik marka dönüşümüyle birlikte Türkiye’nin en iyi dönüşen kurumu unvanına layık görüldü.

 


Sosyal Medya Hesaplarımız